3-2-1 SPRZEDANE! WARUNKI UŻYTKOWANIA

PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z REGULAMINEM 3-2-1 SPRZEDANE!. KORZYSTANIE Z NASZEJ PLATFORMY OZNACZA ZGODĘ Z PONIŻSZYMI POSTANOWIENIAMI.

 1. 1. Zgoda 2. 2. Zmiany Regulaminu 3. 3. Opis 4. 4. Konto, Rejestracja, Dostęp 5. 5. Polityka Prywatności 6. 6. Dozwolony Użytek 7. 7. Informacje o zagrożeniach 8. 8. Ograniczenia 9. 9. Odesłania 10. 10. Reklamacje 11. 11. Postanowienia końcowe 12. Załącznik nr 1: Zasady prowadzenia kontroli pojazdów w Centrum Kontroli FCG