Dokumenty niezbędne do sprzedaży samochodu
Zabierz ze sobą komplet dokumentów, żebyśmy mogli sfinalizować zakup samochodu po przeprowadzonej inspekcji.
Wymagane dokumenty
Dowód osobisty
Dowód osobisty
ORYGINAŁ
---

Dopuszczalny jest rónież paszport lub karta pobytu

Dowód rejestracyjny pojazdu
Dowód rejestracyjny pojazdu
ORYGINAŁ
---

Aktualny dowód rejestracyjny z ważnym badaniem technicznym

Aktualna polisa OC
Aktualna polisa OC
ORYGINAŁ
---

Ważna polisa ubezpieczeniowa OC

Pełnomocnictwo sprzedaży potwierdzone notarialnie
Pełnomocnictwo sprzedaży potwierdzone notarialnie
ORYGINAŁ
---

Jeśli nie wszyscy współwłaściciele są obecni przy sprzedaży

Dodatkowe dokumenty, które mogą podnieść wycenę Twojego pojazdu
Książka serwisowa pojazdu
Książka serwisowa pojazdu
ORYGINAŁ
---

Przedstawienie książki serwisowej pojazdu zwiększa wartość wyceny.

Faktury lub rachunki dotyczące napraw
Faktury lub rachunki dotyczące napraw
ORYGINAŁ
KOPIA
OPCJONALNIE
---

Przedstawienie faktur i rachunków dokonanych napraw pojazdu zwiększa wartość wyceny.

Dokumentacja instalacji gazowej
Dokumentacja instalacji gazowej
ORYGINAŁ
---

W przypadku posiadania w pojeździe zamontowanej butli gazowej wymagamy przedstawienia oryginałów: homologacji butli gazowej, rachunku/faktury za montaż instalacji gazowej oraz aktualnego badania technicznego.